• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7
  • (+359) - 887745856
  • expertaeood@gmail.com

Основания за назначаване на работник

 

ВИД НА НАЗНАЧАВАНЕТО

ОСНОВАНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ

СПОРЕД КТ

Срочен договор - за определен срок /макс. 3 г./

Чл.68, ал.1, т.1

Срочен договор - до извършване на определена работа

Чл.68, ал.1, т.2

Безсрочен договор

Чл.67, ал.1, т.1

Безсрочен договор със срок на изпитване

Чл.67,ал.1,т.1 във връзка с чл.70,ал.1