• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7
  • (+359) - 887745856
  • expertaeood@gmail.com

Документи и форми    

 

 

Заявление за ползване на електронни услуги от НАП

/ .pdf форма за попълване/

Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване,

промяна на електронен адрес / .doc /

 

Уведомление за отказ от пълномощие за ползване на електронните

административни услуги, предоставени от НАП с КЕП на упълномощено

лице /.doc /

 
Отказ от права по пълномощно / .doc /