WEB - ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАПОР

Приложението е за изчисляване на наложен запор върху трудово възнаграждение по реда на чл.446 от КТ
и е съобразено с решение № 2 / 26.06.2015 г. на ВКС.
_________________________________________________________

ИЗДЪРЖА ЛИ ЛИЦЕТО ДЕЦА ?     НЕ      ДА

ВЪВЕДЕТЕ РАЗМЕРА НА МРЗ КЪМ МОМЕНТА:

ВЪВЕДЕТЕ РАЗМЕРА НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:
/ данните се взимат от графа "Сума за получаване" от РПВ + "Аванс"/
_________________________________________________________________

ЗАЩИТЕНА ЧАСТ:   СЕКВЕСТИРУЕМА ЧАСТ:  

РАЗМЕР НА ЗАПОРААвтор: Веселин Димов
vesodimov@gmail.com