• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Особености при назначаване на лице по чл.114 от КТ

с Микроинвест ТРЗ и ЛС ПРО

/версия 2.00.015 rev.02 от 01.03.2016 г./

 

Когато се назначава лице по чл.114 от КТ работодателят казва колко дни е работило лицето. Тези дни ги оставяме като работни дни от седмицата. Останалите дни от месеца ги маркираме като "самоотлъчка".

Всеки месец в досието на лицето трябва да се въведе променливата "Сума по договора".

Начин на изчисление на сумата: бр. работни дни х 20 лв.

/минимална ставка за 2016 г. - 2,50 лв/ч х 8 ч/ден = 20 лв/ден/

/минимална ставка за 2017 г. - 2,77 лв/ч х 8 ч/ден = 22,16 лв/ден/

/минимална ставка за 2018 г. - 3,07 лв/ч х 8 ч/ден = 24,56 лв/ден/

 

********************************************************

Отразяване на отработените дни на лицето в Микроинвест ТРЗ и ЛС Про

До сега практиката беше ежемесечно въвеждане на дата на постъпване и дата на последен работен ден. Този начин не е правилен, защото когато се наложи съставяне на справка за лицето, данните не са коректни.

Правилният начин е в графа "дата на постъпване" да се въведе реалната дата на постъпване на лицето, а в графа "дата на последен работен ден" да не се въвежда нищо. За нанасяне на работните дни на лицето се ползва опцията, че през останалите дни то е в самоотлъчка. Когато се въведат дните на самоотлъчка остават работните.