Определяне на здравните осигуровки

 

За 2018 г.

Когато лицето е безработно

Определянето на месечния размер на ЗО е 8 % от 1/2 от МОД - 8 % от 255 = 20,40 лв.

 

 Когато лицето е СОЛ

Определянето на месечния размер на ЗО е 8 % от МОД - 8 % от 510 = 40,80 лв.

 

Осигуровки СОЛ - преди '60

  ДОО ЗО ОЗМ ДЗПО общо
без болничен 19,8% 8% - - 27,8%
с болничен 19,8% 8% 3,5% - 31,3%

 

Осигуровки СОЛ - след '60

  ДОО ЗО ОЗМ ДЗПО общо
без болничен 14,8% 8% - 5% 27,8%
с болничен 14,8% 8% 3,5% 5% 31,3%

 

 Осигуровки на СОЛ

С БОЛНИЧЕН

БЕЗ БОЛНИЧЕН

159,63 лв.

141,78 лв.