Определяне на възнаграждение по ГД

 

Когато изпълнението на граждански договор е със срок, по-къс от календарен месец /например за курс с кораб 5 дни/ сумата на договора се изчислява така:

Определената сума от управителя / 20 *5

460 лв/20 дни * 5 дни = 115 лв