• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7
  • (+359) - 887745856
  • expertaeood@gmail.com

Декларация по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ

 

Справка по чл.73, ал.1

 Съдържание:

- платени суми по граждански договори

- платени суми за наеми

- платени суми на нотариуси

- платени суми за закупуване на земеделска продукция от ЗП

- платени суми на адвокати

- платени дивиденти

 Срок:

- 28 февруари на календарната година с данни за предходната година

 

Помощник

ВИД ДЕЙНОСТ КОД НА ДОХОДА ПРОЦЕНТ НПР
Адвокат 306 25 %
Нотариус 306 25 %
Доход от наем 401 10 %
Граждански договор 30714 25 %
ЗП 301 60 %
Дивидент 814 5 %
     
     
     

 

Справка по чл.73, ал.6

 Съдържание:

- платени суми по трудови договори и удържаните данък и осигурителни вноски

- платени суми за самоосигуряващи се лица във вид на доход от личен труд

- платени суми на лица по договор за управление и контрол

  Срок:

- 28 февруари на календарната година с данни за предходната година