Изплащане на болничен, когато лицето няма стаж
Кога се подава уведомление до НАП
Проверка за изплатен болничен
Процентно разпределение на осигуровките през 2018 г.
Обезщетение при бременност и раждане / 135 - 410 дни /
Особености на обезщетението при бременност и раждане
Начин на издаване на служебни бележки
Изготвяне на корекционни Д1 и Д6
Попълване на Д1 и Д6 при наличие на ГД
Определяне на възнаграждение по ГД
Основание за назначаване на работник
Основания за освобождаване на работник
Действия при неявил се на работа работник
Определяне на здравните осигуровки
Изготвяне на документи при гледане на дете до 2 г.
Заповед при напускане по чл.327, ал.1, т.2 КТ
Особености при назначаване на лице по чл.114 от КТ
Декларация по чл.73 - съдържание и срок
База за определяне на обезщетение по чл.222 от КТ и организация на картона
Дата при прекъсване на осигуряване на СОЛ
Особености при преинсталация на Микроинвест ТРЗ и ЛС Про
Отпуск при непълно работно време