* УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИ ФИНАНСИ *

* УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО *

* ФИРМАТА Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА В СЧЕТОВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ *

* РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ *

* ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО – ПРОДАЖБА

НА ДЯЛОВЕ ОТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО *

* АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ *

* ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ *

* ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДИННИ, ГОДИШНИ И ПРОГНОЗНИ ОТЧЕТИ *

* РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ЛИЧЕН СЪСТАВ *

* ДАНЪЧНИ, ТРУДОВО – ПРАВНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ *

* ИЗГОТВЯНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ *

* ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ *

* ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ *