Отказ от права по пълномощни с нотариална заверка

Заради некоректност на клиенти в нашата работа все по-често се стига до прекратяване на взаимоотношенията и желание от наша страна за прекратяване и на упълномощяването. Според закона единствения начин е когато опълномощителят оттегли пълномощното чрез нотариално заверен отказ. Но в повечето случаи това не се прави и с право клиенти и държавни институции ни търсят в качеството ни на упълномощени лица за даване на обяснения, документи, справки ... Затова се наложи да предприемем действия по разясняване на казуса и търсене на решение. Нотариално заверен отказ от страна на упълномощеното лице не се приема от нотариус. Стигнахме до извода, че единственното, което можем да направим, е да уведомим заинтересованите лица чрез изпращане на документ. За целта измислихме "Отказ от права по пълномощно" със съответния текст. Оказа се, че НАП приемат такъв документ, че и дори се съобразяват с него. Е, все е нещо ...

Бланка на "Отказ от права по пълномощно" може да изтеглите от тук: / .doc - 25k /

Поради некоректност от страна на клиентите, счетоводна кантора "ЕКСПЕРТА" ЕООД е заявила пред НАП отказ от права по пълномощно от следните клиенти:

 

ИМЕ НА  КЛИЕНТА

ЕИК НА КЛИЕНТА

"УНИТРОК БАУ" ЕООД

203370170

"С-САЛИЕВ" ЕООД

203192369

"КЪМЮНИТЪРИ ТРЕЙД" ЕООД

202839565

"БРЕТОНИКА СВ" ЕООД

204073250