• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Отказ от пълномощие за ползване на електронни административни услуги, предоставени от НАП, с КЕП

В хода на съвместната ни дейност нашите клиенти са ни упълномощавали да подаваме документи към НАП по електронен път. След прекратяване на взаимоотношенията това упълномощаване остава в сила до неговото оттегляне. Това оттегляне може да стане както от страна на пълномощника /управителя на дружеството/, така и от упълномощеното лице /в случая - счетоводната кантора/. За целта в НАП се подават две отделни уведомления, както следва:

Уведомление от страна на пълномощника - /.doc - 78 kb/

Уведомление от страна на упълномощеното лице - /.doc - 50 kb/

Важно: Когато се подава Уведомление от страна на пълномощника е задължително попълване и на точните права, които са давани. В НАП отказват да съдействат с оглед запазване на лични данни. Предполагам - с право. Затова когато един пълномощник иска да оттегли пълномощно, но няма копие от самото такова и не разполага с данни за дадените права, в НАП се прилага следната процедура: управителят на дружеството изисква от НАП копие на документа, с който са дадени съответните права и така се получава информация за тях. Вече не е проблем да се попълни коректното Уведомление от страна на пълномощника.

Линк към страницата на НАП с подробности и указания.