• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Заповед при напускане по чл.327, ал.1, т.2 КТ

 

При забавяне изплащането на РЗ всеки работник има право да прекрати едностнанно трудовото правоотношение с работодателя на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ. В такъв случай е желателно/задължително работодателят да издаде и заповед за прекратяването на трудовото правоотношение. Основанието на заповедта - чл.128а, ал.3 от КТ във връзка с подаденото, от лицето, заявление за прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ.