• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

През 2021 г. процентите за осигуровки са разпределени по следния начин:

За родените преди 1960 г.

От и за сметка на работника:

- 10,58 % ДОО / включва ф.Пенсия-8,78 %, ф.ОЗМ-1,40 %, ф.Безработица-0,40 % /

- 3,20 % ЗО

ОБЩО ЗА РАБОТНИКА: 13,78 %

+ 10 % данък

От и за сметка на работодателя:

- 13,72 % ДОО / включва ф.Пенсия-11,02 %, ф.ОЗМ-2,10 %, ф.Безработица-0,60 % /

- 4,80 % ЗО

ОБЩО ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ: 18,52 %

+ % за ТЗПБ

********************************************************

За родените след 1960 г.

От и за сметка на работника:

- 8,38 % ДОО / включва ф.Пенсия-6,58 %, ф.ОЗМ-1,4 %, ф.Безработица-0,40 % /

- 3,20 % ЗО

- 2,20 % ДЗПО в УПФ

ОБЩО ЗА РАБОТНИКА: 13,78 %

+ 10 % данък

От и за сметка на работодателя:

- 10,92 % ДОО / включва ф.Пенсия-8,22 %, ф.ОЗМ-2,10 %, ф.Безработица-0,60 % /

- 4,80 % ЗО

- 2,80 % ДЗПО в УПФ

ОБЩО ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ: 18,52 %

+ % за ТЗПБ

___________________________________________________________________________