• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Особености на обезщетението при бременност и раждане

 

Придобиване на право: Когато едно лице отговаря на условията за получаване на обезщетение при бременност и раждане /12 месеца осигурителен стаж като осигурено за бременност и раждане - чл.48а от КСО/ то придобива това право.

Начин на изчисляване: Размерът на обезщететието /за работник/ е 90 % от среднодневното брутно трудово възнаграждение върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Ако лицето е СОЛ - 90 % от внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Формула: РЗ - осигуровки - данък = Нетно възнаграждение * 90 % = Сума на обезщететие

Особености:

  1. За определяне на обезщетението се взима възнаграждението за 24 месеца назад. Ако през периода или част от него лицето не е получавало трудово възнаграждение, тогава за основа за изчисление се взима МРЗ за периода.Справка за размера на МРЗ по години /линк към kik-info.com/
  2. Лицето ще взима обезщетението до навършване на една година на детето. След това сумата на обезщетението е фиксирана в чл.13 от Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. и в момента е 380 лв.