• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Справки по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ

* * * * * * * * * *

Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ

/за изплатени доходи по трудови договори, доход по ДУК и СОЛ с личен труд/

Ако бележката се изготвя за доходите на лица по ТД през 2021 г. се избира период 12.2020 - 11.2021 г.

Ако бележката се изготвя за доходите по ДУК или СОЛ с личен труд през 2021 г. се избира период 01.2021 - 12.2021 г.

(т.е. там, където има ДУК или СОЛ с личен труд не може да се ползва бутона за изчисление на всички наведнъж)

Начинът на изготвяне е за Микроинвест ТРЗ и ЛС Про

Преминава се през модул "Служебна бележка за данък" и се изчисляват данните за всички служители. Когато дружеството няма ДУК или СОЛ с личен труд може да се ползва бутона за групово изчисление.

За лицата, които ползват данъчни облекчения, сумите, които следва да се приспаднат от годишната данъчна основа, се въвеждат ръчно.

За експорт се ползва модул "Операции - Експорт на данни по чл.73 от ЗДДФЛ - Експорт на данни по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ - ТД" и се избира съответния период. В случаите, където има ДУК или СОЛ с личен труд, се изготвят два файла за експорт:

1. файл с маркирани за експорт ДУК/СОЛ с ЛТ и период на експорт 01/2021 - 12/2021

2. файл с маркирани за експорт ТД и период на експорт 20/2020 - 11/2021

Корекция на подадени и приети данни може да се подава до 30.09. След преминаване през досието и внасяне на нужната корекция се прави експорт на цялата фирма с код "Коригиращи данни". Не се прави експорт само на лицето с корекцията.

Съдържание:

Справка по чл.73, ал.6

 Съдържание:

- платени суми по трудови договори и удържаните данък и осигурителни вноски

- платени суми за самоосигуряващи се лица във вид на доход от личен труд

- платени суми на лица по договор за управление и контрол

  Срок:

- 28 февруари на календарната година с данни за предходната година

* * * * * * * * * *

Справка по чл.73, ал.1

 Съдържание:

- платени суми по граждански договори

- платени суми за наеми

- платени суми на нотариуси

- платени суми за закупуване на земеделска продукция от ЗП

- платени суми на адвокати

- платени дивиденти

 Срок:

- 28 февруари на календарната година с данни за предходната година

Помощник

ВИД ДЕЙНОСТ КОД НА ДОХОДА ПРОЦЕНТ НПР
Адвокат, Нотариус, Свободна професия 306 25 %
Събиране на билки 303
Доход от наем 401 10 %
Граждански договор 30714 25 %
ЗП 301 60 %
Дивидент 814 5 %
Наем на автомобил 402
 Рента 907 

 Корекция се прави само на лицето и се прави експорт само на коригираните записи.