• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • expertaeood@gmail.com

Начин на издаване на служебни бележки с Микроинвест ТРЗ и ЛС Про

 

Служебна бележка на работник за данъчна декларация

Справки -> Служебна бележка за данък -> С годишно преизчисляване

/за сл.бел. за 2019 г. се избира период 12.2018 - 11.2019/

 

Служебна бележка за детски

Справки -> Удостоверения -> Удостоверение за доход

/сл.бел. се издава за година назад, като крайния срок е последния месец с начислени заплати/

 

Други служебни бележки

Справки -> Служебни бележки за данък -> При прекратяване на договор

Забележка: Тази опция се ползва за издаване на служебна бележка при

- прекратяване на договор

- доход по §1,т.26,б"и" - доход от личен труд на СОЛ

- когато работодателят не е основен.

/за сл.бел. за 2019 г. се избира период 12.2018 - 11.2019/