• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Начин на издаване на служебни бележки с Микроинвест ТРЗ и ЛС Про

Служебна бележка на работник за данъчна декларация

Справки -> Служебна бележка за данък -> С годишно преизчисляване

/за сл.бел. за 2022 г. се избира период 12.2021 - 11.2022/

Служебна бележка за детски

Справки -> Удостоверения -> Удостоверение за доход

/сл.бел. се издава за година назад, като крайния срок е последния месец с начислени заплати/

Други служебни бележки

Справки -> Служебни бележки за данък -> При прекратяване на договор

Забележка: Тази опция се ползва за издаване на служебна бележка при

- прекратяване на договор

- доход по §1,т.26,б"и" - доход от личен труд на СОЛ

- когато работодателят не е основен.

/за сл.бел. за 2022 г. се избира период 12.2021 - 11.2022/