• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

 

Приемаме, че лицето е назначено на два трудови договора при два различни работодателя. Особеното е при изчисляване на работната заплата при втория работодател, защото той трябва да разполага с информацията за осигурителния доход на лицето при първия работодател.

За 2024 г. максималният осигурителен доход е 3750,00 лв.

Пример:

- осигурителен доход при първия работодател - 2330,20 лв.

Вариант 1 /когато сборът на ОД от първия работодател и сумата на РЗ при втория не надвишават сумата на максималния ОД/:

- осигурителен доход при първия заботодател - 2330,20 лв.

- заплата бруто при втория - 190,60 лв.

2330,20 лв. + 190,60 лв. = 2520,80 лв.

2520,80 лв. не надвишава 3750,00 лв. - в такъв случай за осигуретелен доход при втория работодател следва да се вземе сумата на РЗ - 190,60 лв.

Вариант 2 /когато сборът на ОД от първия работодател и сумата на РЗ при втория надвишават сумата на максималния ОД/:

- осигурителен доход при първия заботодател - 2330,20 лв.

- заплата бруто при втория - 2190,60 лв.

2330,20 лв. + 2190,60 лв. = 4520,80 лв.

4520,80 лв. надвишава 3750,00 лв. - в такъв случай се за осигуретелен доход при втория работодател следва да се вземе разликата между максималния ОД и осигурителния доход при първия работодател, т.е.

3750,00 лв. - 2330,20 лв. = 1419,80 лв.