В Микроинвест ТРЗ и ЛС Про има особеност при вписване на датата на прекъсване на осигуряване на СОЛ. Според Микроинвест:

В поле Дата на прекъсване на осигуряването , секция Данни за назначение за самоосигуряващото се лице е необходимо да посочите последен ден в осигуряване.
Функционалността на поле Дата на последен работен ден за трудовите и приравнените към тях трудови правоотношения не се различава по никакъв начин от самоосиг. се лица.