Когато лицето е безработно

Определянето на месечния размер на ЗО е 8 % от 1/2 от МОД - 8 % от 210 = 16,80 лв.

 

Когато лицето е СОЛ

Определянето на месечния размер на ЗО е 8 % от МОД - 8 % от 420 = 33,60 лв.