Основания за назначаване на работник

 

ВИД НА НАЗНАЧАВАНЕТО

ОСНОВАНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ

СПОРЕД КТ

Срочен договор - за определен срок /макс. 3 г./
Чл.68, ал.1, т.1
Срочен договор - до извършване на определена работа Чл.68, ал.1, т.2
Безсрочен договор Чл.67, ал.1, т.1
Безсрочен договор със срок на изпитване Чл.70,ал.1 във връзка с чл.67,ал.1,т.1