Основания за освобождаване на работник

Основание за освобождаване Разпоредба от КТ
В срока на изпитване чл.71, ал.1
Извън срока на изпитване чл.325, ал.1, т.1