Попълване на Д6 с Микроинвест ТРЗ и ЛС ПРО

/версия 2.00.015 rev.02 от 01.03.2016 г./

След 01.01.2016 г. настъпиха промени в начина на попълване на Декларация образец 6. Правилният начин е:

КОД 5

Месец и година: Избира се месецът, за който са начислени осигуровките.

Дата на плащане/начисляване: Избира се последната дата от месеца, за който са начислени осигуровките.

КОД 8

Попълването е както до сега.

***********************************************************

Пример за попълване на Д6 при начислени осигуровки за 03/2016 г.

КОД 5 КОД 8
03/2016 02/2016
31.03.2016 31.03.2016